Włodarczyk-Madejska Justyna, Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/191-202
Autor:
Rodzaj: artykuł

Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich

Potrzeba funkcjonowania instytucji pomocniczych dla wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych (sądów dla nieletnich) jest niepodważalna. Nie bez powodu instytucje te zostały utworzone niemal tak dawno, jak jedne z pierwszych odrębnych organów rozpoznających sprawy nieletnich, mianowicie sądy pokoju . Instytucji pomocniczych jest wiele. Różna jest też ich rola. Zwykle mówi się o służbie kuratorskiej oraz zespołach diagnostycznych; niegdysiejszych opiekunach sądowych i Poradni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci . Jak pokazują badania, dowody sporządzane przez te instytucje - wywiady środowiskowe i opinie diagnostyczne - pełnią szczególną rolę w postępowaniu z nieletnimi . Dostarczają bowiem informacji o nieletnim i o jego środowisku wychowawczym. I choć są to dowody najbardziej znane orazz całą pewnością jedne z najlepiej uregulowanych w samej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich , to w aktach spraw pojawiają się z różną częstością. Zarówno opinia diagnostyczna, do czego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX