Znaczenie udziału organizacji społecznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących interesów prawnych... - OpenLEX

Nędzarek Andrzej, Znaczenie udziału organizacji społecznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/4/29-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Znaczenie udziału organizacji społecznej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób

I.
Wstęp

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie udziału organizacji społecznej w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób w postępowaniu przed sądem administracyjnym regulowanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Instytucja uczestnictwa organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w roli reprezentanta interesu społecznego liczy sobie już ponad 30 lat, począwszy od przywrócenia sądownictwa administracyjnego w Polsce w 1980 r. , a jej kształt ulegał przeobrażeniom na przestrzeni tego czasu, razem ze zmianami samego modelu sądowej kontroli administracji publicznej. Wcześniej funkcjonowała ona już w procedurze administracyjnej , ale też cywilnej i karnej. Wraz z wprowadzeniem dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, powołaną wyżej ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r., zdecydowano się na zachowanie omawianej instytucji, co może świadczyć o jej ponadczasowym charakterze i uznaniu jej wartości przez ustawodawcę w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX