Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - OpenLEX

Rakoczy Bartosz, Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/12/58-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odwołuje się w szerokim zakresie do pojęcia „posiadania”, od którego są uzależnione np. status prawny poszczególnych odcinków czy obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie. Posiadanie wpływa też na wysokość taryfy oraz na dopuszczalność zawierania umów w trybie art. 6 ust. 1a ustawy. Autor zauważa, że odwołanie się do kryterium posiadania jest w miarę jednolite, co zapewnia stosunkowo stabilną konstrukcję normatywną, jednak już samo posiadanie jest konstrukcją nietrwałą i w istocie zależną od okoliczności faktycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX