Zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływ na zasady korzystania ze zwolnienia... - OpenLEX

Wcisło Mariusz, Zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływ na zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z realizacją nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/3/35-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływ na zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z realizacją nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie kluczowych zmian wynikających z wejścia w życie 1.01.2022 r. zmienionych Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 i ich wpływu na zasady aplikowania o decyzję o wsparciu (uprawniającą do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowej inwestycji), w tym w szczególności na tzw. intensywność pomocy regionalnej (stanowiącej jedną z dwóch determinant nominalnej kwoty dostępnego zwolnienia podatkowego) oraz na typ inwestycji umożliwiających aplikowanie o tę formę pomocy w poszczególnych regionach Polski. W ramach artykułu przedstawiono także wprowadzoną definicję „zakończenia inwestycji” oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX