Artykuły
Opublikowano: FK 2019/11-12/41-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w zarządzaniu płynnością finansową w samorządach

Wzrasta znaczenie utrzymania płynności w jednostkach samorządowych nie tylko bieżącej, lecz także tej długofalowej, pozwalającej na spłatę podjętych i podejmowanych zobowiązań dłużnych. Obserwowane zmiany w finansach publicznych, połączone z centralizacją decyzji fiskalnych i konsolidacją, w warunkach procesów informatyzacji, będą prowadzić do wzmożonej kontroli nad finansami, utrzymania zdolności płatniczej i płynności w samorządach oraz przewartościowania zakresu współpracy z bankiem (bankami).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?