Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych - OpenLEX

Morawski Wojciech, Nita Adam, Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/1/24-31
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w zakresie zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych to materia szczególnie „trudna w odbiorze”, dotyczą jej bowiem nie tylko przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., ale także ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a., ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – dalej u.k.w.h., a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. Można mieć duże wątpliwości co do zasadności utrzymywania specyficznych reguł zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, gdy są już one uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym. Rozbicie regulacji grozi ryzykiem powstawania sprzeczności . Odmiennie niż większość zmian wprowadzonych w ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca, akurat te, które dotyczą zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, w znacznej części wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. Dotyczy to zmian w zakresie zastawu skarbowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX