Zmiany w zakresie przeprowadzania postępowań cywilnych dokonane ustawą z 4.07.2019 r. jako przejaw odpowiedzialności państwa za... - OpenLEX

Śladkowski Mariusz, Zmiany w zakresie przeprowadzania postępowań cywilnych dokonane ustawą z 4.07.2019 r. jako przejaw odpowiedzialności państwa za realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/4/33-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w zakresie przeprowadzania postępowań cywilnych dokonane ustawą z 4.07.2019 r. jako przejaw odpowiedzialności państwa za realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu

Słowa kluczowe: zmiana, procedura, cywilny, sąd, Konstytucja

1.Wprowadzenie

Jedną z najważniejszych zmian w przepisach prawnych w 2019 r. była reforma postępowania cywilnego dokonana ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Jako jeden z najważniejszych celów tej reformy wskazuje się przy tym poprawę realizacji obywatelskiego prawa do sądu. Zdaniem autorów reformy dotychczasowe rozwiązania w zakresie sposobu przeprowadzania postępowań cywilnych zdawały egzamin w warunkach relatywnie niewielkiego obciążenia sądów cywilnych. Współcześnie, kiedy liczba spraw cywilnych sukcesywnie wzrasta, wymagane są takie zabiegi ustawodawcy, które w sposób realny uproszczą i przyspieszą procedowanie w tych sprawach .

Chcąc przybliżyć problematykę konstytucyjnej zasady prawa do sądu, należy wyjść od treści art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (akt ten zwany potocznie Europejską Konwencją Praw Człowieka został...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX