Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które... - OpenLEX

Chróścielewski Wojciech, Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r.

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/4/9-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r.

1.

Od momentu ogłoszenia ostatniego tekstu jednolitego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w 2000 r. jego przepisy 19 razy były nowelizowane. Jak na warunki polskie świadczy to co najmniej o względnej stabilności regulacji zawartej w kodeksie. Jednak w samym 2011 r. weszło, a precyzyjniej wejdzie w życie 5 nowel do tego aktu prawnego. Mamy więc do czynienia ze znacznym przyspieszeniem legislacyjnym w zakresie zmian procedury administracyjnej.

Wielokrotnie w swych publikacjach proponowałem, aby ewentualne prace nad szerszą zmianą k.p.a. prowadziła, powołana przez Radę Ministrów na podstawie art. 12a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów , Komisja kodyfikacyjna składająca się z najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki prawa administracyjnego. Postulat ten wynikał z obawy przed psuciem, przez niezbyt odpowiedzialnych pomysłodawców, dotychczasowej konstrukcji przepisów k.p.a., co w konsekwencji prowadziłoby do zaprzepaszczenia tak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX