Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/9/64-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w zakresie blokowania wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19

Słowa kluczowe: blokowanie wydatków budżetowych, COVID-19, budżet państwa

1.Wprowadzenie

Rosnąca liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji i wzrost liczby osób dotkniętych wywoływaną przez ten wirus chorobą Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), stwarza zagrożenia w wielu aspektach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Rozprzestrzenianie się nowego patogenu oraz związane z tym ograniczenia mające istotny wpływ na obrót gospodarczy wywołują skutki ekonomiczne, których rozmiar trudno w obecnej sytuacji ocenić. Niewątpliwie większość prognoz dotyczących kluczowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o które został przygotowany projekt ustawy budżetowej na rok 2020, należy uznać za nieaktualne. Spowolnienie gospodarcze wraz z wynikającym z rozwoju epidemii wzrostem wydatków publicznych stanowi zatem poważne wyzwanie z perspektywy gospodarowania środkami publicznymi.

Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie przepisów normujących instytucję blokowania wydatków budżetowych, jakie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?