Rylski Piotr, Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym w świetle modelu apelacji cywilnej

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/1/119-142
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym w świetle modelu apelacji cywilnej

Słowa kluczowe: nowelizacja, apelacja, zasada bezpośredniości, sąd drugiej instancji

1.Wprowadzenie

Ustawą z 4.07.2019 r. wprowadzono zmiany w postępowaniu apelacyjnym . Zmiany te nie mogą być uznane za jedynie techniczne lub doprecyzowujące. Mają bowiem zróżnicowany charakter. W doktrynie dokonano przeglądu i wstępnej analizy zmian w tym zakresie . Celem opracowania nie jest omówienie wyczerpująco wszystkich zmian w przepisach o apelacji i postępowaniu apelacyjnym, a jedynie wskazanie na te z nich, które mogą być oceniane z punktu widzenia obecnie obowiązującego modelu apelacji. Wydaje się bowiem, że przynajmniej część z nich może być odczytywana jako próba odmiennego ujęcia charakteru apelacji. Choć ustawodawca frontalnie nie zdecydował się na zmianę samego modelu apelacji, jako apelacji pełnej , to część z dokonanych nowelizacją zmian koliduje z jej założeniami w sposób wyraźny lub pośredni. Wymaga zatem dokonania oceny, czy skutkiem przyjętej nowelizacji może być odejście od obowiązującego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX