Artykuły
Opublikowano: PP 2019/11/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w roku 2019 - konsekwencje dla podatników i płatników

Zmiany w podatkach dochodowych niosące ze sobą nowe obowiązki dla podatników, podnoszące stawki, likwidujące ulgi, a ogólnie mówiąc każde, które w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości nie wprowadzają jedynie korzyści i przywilejów, muszą być uchwalane i ogłaszane w taki sposób, aby podatnicy mogli się z nimi odpowiednio wcześnie zapoznać i przygotować. Trybunał Konstytucyjny uznał w swoim orzecznictwie, że w polskim systemie prawnym takim zwyczajowym terminem jest termin miesięczny. Biorąc pod uwagę, że dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i większości osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, nowelizacje zaostrzające przepisy o podatkach dochodowych muszą więc doczekać się publikacji w Dzienniku Ustaw do końca listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia obowiązywania zmian. Wymóg ten nie ma zastosowania, gdy nowelizacje wprowadzają zmiany, które nie wiążą się z niczym więcej niż złagodzeniem obciążeń dla podatników – wszystkich lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację