Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 r. - OpenLEX

Gadacz Marek, Stańczyk Paweł, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2012/12/15-18
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 r.

Dnia 24 października 2012 r. parlament uchwalił ustawę zmieniającą – dalej ustawa zmieniająca, przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Wprowadzone zmiany sprowadzają się do ograniczenia możliwości korzystania z niektórych ulg i przywilejów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX