Zmiany ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym jako realizacja postulatów o demokratyzację niezwisłego i... - OpenLEX

Szmulik Bogumił, Zmiany ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym jako realizacja postulatów o demokratyzację niezwisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce

Artykuły
Opublikowano: KRS 2018/2/42-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym jako realizacja postulatów o demokratyzację niezwisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce

Słowa kluczowe: demokracja, Krajowa Rada Sądownictwa, reforma sądownictwa, Sąd Najwyższy

1.Wprowadzenie

Chciałbym na wstępie podkreślić, że potrzeba głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce obecna była od lat. Przeprowadzane badania opinii publicznej wykazywały i wykazują, że zmian takich oczekiwało ponad osiemdziesiąt procent Polaków. Należy zauważyć, iż pomimo istnienia woli politycznej do przeprowadzenia takich zmian – w trakcie prac – ścierały się różne propozycje rozwiązań szczegółowych. W rezultacie uwzględnione zostały zarówno uwagi głównych architektów reformy, jak i propozycje zgłaszane przez opozycję zarówno parlamentarną, jak też pozaparlamentarną.

Dlatego pewne zdziwienie może budzić fakt, że przeprowadzone w 2017 r. zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) i Sądu Najwyższego (SN) spotkały się z krytyką ze strony niektórych środowisk, w tym tych, które same mówiły o potrzebie reform w wymiarze sprawiedliwości.

Przedstawiane zarzuty skupiały się wokół domniemanego naruszenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?