Zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych - OpenLEX

Golik Cezary, Zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/10/45-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane przepisy „polskiej ustawy antyterrorystycznej”, odnoszące się do prowadzenia postępowań przygotowawczych. Przepisy te – przez swój szczególny charakter – modyfikują unormowania Kodeksu postępowania karnego, mając za cel dać organom ścigania narzędzia pozwalające na efektywne ściganie sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym. Niejasność treści analizowanych norm oraz ich relacji do ogólnych przepisów Kodeksu postępowania karnego, wręcz niska jakość legislacji, a przede wszystkim zdecydowanie antygwarancyjny charakter nakazuje Autorowi artykułu nie tylko podjęcie próby interpretacji tych regulacji, ale także w konsekwencji postawienie pytania o zasadność ich wprowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX