Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów) - OpenLEX

Szymanowski Teodor, Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/2/46-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów)

1.

Do początków 2011 r. uchwalono ponad 40 nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, a być może będą podejmowane kolejne próby jego zmian. W doktrynie prawa karnego wśród zasad tej dziedziny prawa wymienia się m.in. jego stałość. Ma ona sprzyjać lepszej znajomości przepisów przez jednostki, do których się one odnoszą, i gwarantować efektywność stanowionego prawa. Jeśli uznaje się słuszność zasady stałości prawa karnego, to można postawić pytanie, z czego wynikają tak liczne i nieustanne jego zmiany. Odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna. Rozpatrzenie tego problemu trzeba zacząć od oczywistego stwierdzenia, że prawo jest dziełem ludzkim, które może ulec zmianom, jeśli jest to niezbędne dla doskonalszego osiągania jego celów.

Zmiany w przepisach prawa karnego wykonawczego są konieczne w przypadku wiążących unormowań zawartych w innych nowych przepisach ustawowych bądź gdy są spowodowane następstwem ratyfikowania przez państwo międzynarodowych konwencji lub przyjęcia określonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX