Taraszkiewicz Magdalena, Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/9/45-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, umowa, zmiana umowy, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1.Wprowadzenie

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług (art. 7 pkt 32 p.z.p. ). Celem Prawa zamówień publicznych jest ochrona interesu publicznego poprzez transparentne, celowe, racjonalne i jawne wydatkowanie środków publicznych. Realizacja zamówienia publicznego następuje z zastosowaniem przepisów prawa cywilnego (art. 8 ust. 1p.z.p.). Postanowienia prawa cywilnego ulegają jednak w przypadku zamówień publicznych ograniczeniom wynikającym ze specyfiki Prawa zamówień publicznych, które w odmienny sposób, niż jest to uregulowane w prawie cywilnym, normują treść umów zawieranych w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Ponadto w przypadku Prawa zamówień publicznych ograniczeniu podlega jedna z podstawowych zasad prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX