Horosz Piotr P., Zmiana układu przez sąd w celu jego zatwierdzenia – analiza projektowanego art. 165a Prawa restrukturyzacyjnego na tle regulacji dyrektywy 2019/1023

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/8/57-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana układu przez sąd w celu jego zatwierdzenia – analiza projektowanego art. 165a Prawa restrukturyzacyjnego na tle regulacji dyrektywy 2019/1023

Konieczność pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) legła u podstaw opracowywanej nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego oraz Prawa upadłościowego . Autor analizuje projektowany art. 165a pr. restr., który ma umożliwić wprowadzenie przez sąd zmian w przyjętym przez wierzycieli układzie, jeżeli na skutek ich wprowadzenia sąd zatwierdzi układ, w kontekście obecnego stanu prawnego w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu projektowanej nowelizacji na stopień implementacji regulacji dyrektywy 2019/1023.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX