Artykuły
Opublikowano: ST 2008/3/36-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej przyznającej świadczenia z zakresu pomocy społecznej jest odstępstwem od zasad ochrony praw dobrze nabytych i zasady trwałości decyzji ostatecznych, a także ma charakter konstytutywny. W treści art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej nie mamy do czynienia z uznaniem administracyjnym. Charakter tych decyzji sprawia, że decyzję o zmianie lub uchyleniu decyzji wydaje organ administracji, który jest właściwy rzeczowo i miejscowo do orzekania w pierwszej instancji w zakresie pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?