Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji - OpenLEX

Rulka Marcin, Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/11/59-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji

Artykuł przedstawia regulację prawną w zakresie zmiany ustawowego oraz faktycznego składu rady gminy oraz postulaty de lege ferenda dotyczące tej regulacji. Autor wskazuje, że w przypadku zmian terytorialnych nie w każdej sytuacji określonej w przepisach kodeksu wyborczego konieczna wydaje się zmiana ustawowego składu rady. Należałoby również skrócić okres pomiędzy wygaszeniem mandatu a jego obsadzeniem, który w praktyce bywa zdecydowanie zbyt długi i powoduje zmniejszenie faktycznego składu rady. Problemem wymagającym uregulowania jest natomiast postępowanie w sytuacji złożenia przez radnego – którego mandat został wygaszony – wniosku o przywrócenie terminu lub nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX