Zmiana kręgu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę po nowelizacji definicji obszaru oddziaływania obiektu - OpenLEX

Juszczak Sebastian, Zmiana kręgu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę po nowelizacji definicji obszaru oddziaływania obiektu

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/4/48-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana kręgu stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę po nowelizacji definicji obszaru oddziaływania obiektu

Artykuł przedstawia sposób, w jaki z pozoru drobna zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu dokonana na podstawie ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wpłynęła na wyznaczanie kręgu stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu w poprzednim stanie prawnym wywoływało sporo wątpliwości oraz sprzyjało szerokiemu wyznaczaniu kręgu stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Problem wskazywany w tekście jest nie tylko aktualny, ale też ważny z uwagi to, że precyzyjny mechanizm ustalania kręgu stron w postępowaniach budowlanych ma istotne znaczenie dla zapewnienia pewności obrotu prawnego. Celem artykułu jest wskazanie, co jest istotą zmiany dokonanej nowelizacją, oraz zbadanie, w jaki sposób zmiana pojęcia obszaru oddziaływania obiektu wpłynęła na krąg stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę przy jednoczesnym uwzględnieniu orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny na gruncie zarówno poprzednio obowiązującej, jak i aktualnej definicji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX