Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r. - OpenLEX

Pacud Radosław, Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/1/17-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r.

1.

Na podstawie ustawy z 25 III 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa zmieniająca) obniżono wysokość składki przekazywanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) – ze stawki 7,3% podstawy obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne do poziomu 2,3%; ma ona stopniowo wzrastać do 3,5%, począwszy od 1 I 2017 (art. 22 ust. 3 ustawy z 13 X 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych ; dalej: u.s.u.s.). W ten sposób dokonano znaczącej korekty w sposobie organizacji i finansowania emerytur określonych przez reformę emerytalną z 1999 r. W literaturze już wskazano, że przyjęta konstrukcja prawna ubezpieczenia emerytalnego polega na założeniu ciągłej korekty reformy . Ogólnoświatowy kryzys finansowy, wywołany przez nadmiernie rosnące zadłużenie państw, jak również stale wzrastający państwowy dług publiczny w Polsce, stymulowały przyśpieszenie wprowadzenia ustawy, czego dokonano bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX