Sokołowski Krzysztof Piotr, Zmiana celu pobytu cudzoziemca (art. 25 ustawy o cudzoziemcach) w świetle najnowszej praktyki administracyjnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/10/74-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana celu pobytu cudzoziemca (art. 25 ustawy o cudzoziemcach) w świetle najnowszej praktyki administracyjnej

Słowa kluczowe: cudzoziemcy, zmiana celu pobytu, zezwolenie na pobyt i pracę, obejście prawa

1.Wprowadzenie

Coraz więcej cudzoziemców, głównie z Dalekiego Wschodu, przyjeżdża do naszego kraju. Nierzadko przekraczają oni granicę strefy Schengen w innym państwie, a potem kierują się do Polski, gdzie znajduje się szczególnie duża diaspora Wietnamczyków. Przybywają na podstawie wiz turystycznych, w celach odwiedzin albo na podstawie dokumentów pobytowych wystawionych przez inne państwa Schengen. Po przyjeździe do Polski często bardzo szybko znajdują pracę, ze względu na kontakty z wietnamską społecznością w naszym kraju. Potem starają się zalegalizować swój pobyt w Polsce i występują o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w trybie art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach . Przez trzy lata nie mieli z tym problemu. W ostatnich latach nastąpiła wręcz liberalizacja przepisów migracyjnych mająca służyć uproszczeniu procesu legalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. W konsekwencji obserwuje się nasilony trend...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX