Kędzierski Piotr, Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. przez zawieszonego członka zarządu

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/12/51-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. przez zawieszonego członka zarządu

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. przez członków jej zarządu jest nie tylko prawnym obowiązkiem, lecz także równocześnie stanowi jedną z przesłanek egzoneracyjnych przed stwierdzeniem odpowiedzialności z art. 299 Kodeksu spółek handlowych . Między innymi dlatego wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez każdego członka zarządu, bez względu na ustalony sposób reprezentacji spółki. W tym kontekście pojawia się pytanie o możliwość złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości przez zawieszonego członka zarządu. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na zadane pytanie, a wobec tego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. prawa i obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ogólności; możliwości zawieszenia członka zarządu spółki z o.o. i konsekwencji zawieszenia dla jego prawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX