Buczek Łukasz, Kowalewska-Łukuć Magdalena, Złożenie przez świadka fałszywych zeznań w sytuacji jego niewiedzy o prawie do odmowy składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytanie a możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/12/99-111
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Złożenie przez świadka fałszywych zeznań w sytuacji jego niewiedzy o prawie do odmowy składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytanie a możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej

Dążenie ustawodawcy do ulepszania systemu prawnego, połączone z brakiem właściwej dogmatycznoprawnej refleksji nad rozważanymi konstruktami prawnymi, prowadzi częstokroć do urzeczywistniania rozwiązań uderzających w dogmat o racjonalności ustawodawcy. Szczególnej krytyki wymaga sytuacja, w której rozchodzą się założenia, leżące u podstaw wprowadzanych zmian, z tym, co ostatecznie, być może przypadkowo, staje się obowiązującym prawem.

Przykładem takiej sytuacji może być zmiana art. 233 k.k., która weszła w życie 15.04.2016 r. Wskazany przepis był dotychczas, zarówno przed nowelizacją, jak i po niej, przedmiotem wielu ważkich analiz naukowych . Wydaje się jednak, że tematyka niniejszego opracowania wciąż pozostawia wolne i niezagospodarowane pole badawcze, które – dzięki dalszej analizie – może się przyczynić do właściwego pojmowania możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej świadka, który złożył fałszywe zeznania, nie wiedząc o przysługującym mu prawie do odmowy składania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX