Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/10/6
Autor:
Rodzaj: artykuł

Złoty środek

Wiele organizacji zapomina, że transformacja cyfrowa nie ogranicza się do kontaktów pomiędzy firmą a klientami. Równie istotny jest styk firma – pracownicy. Organizacje, które chcą tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, muszą wyprzedzać nie tylko oczekiwania, lecz także obawy pracowników związane z technologią.

Rozdźwięk pomiędzy technologią konsumencką, wykorzystywaną przez pracowników prywatnie, a profesjonalną powiększa się. Cykl życia technologii konsumenckiej jest dużo krótszy. Zainstalowanie nowej aplikacji w telefonie trwa kilka sekund. W realiach firmy implementacja nowego oprogramowania to długotrwały projekt, który wymaga analizy potrzeb, bezpieczeństwa, wdrożenia, integracji z innymi systemami, szkolenia.

Należy zastanowić się, czy po latach obowiązywania paradygmatu centralnie sterowanego IT nie nadeszła pora, by fundamentalnie zmienić sposób myślenia o technologii w firmie. Dziś można spróbować pozostawić pracownikom więcej swobody i oddać im inicjatywę w zakresie wyboru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację