Malinowski Dariusz M., Zlecenie powiernicze - skutki podatkowe

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/6/3-4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zlecenie powiernicze - skutki podatkowe

W obrocie gospodarczym dochodzi niekiedy do zawierania transakcji, w których jedna z ich faktycznych stron z różnych powodów pragnie pozostać anonimowa. W jej interesie, choć działając we własnym imieniu, występuje tzw. powiernik. Dość często zadania takiego podejmują się np. adwokaci. Typowe obszary, w których występują tego typu umowy, to obrót prawami majątkowymi, głównie udziałami i akcjami spółek kapitałowych, przelewy wierzytelności oraz obrót nieruchomościami. Z punktu widzenia prawa podatkowego pojawiają się wątpliwości zarówno co do skutków uzgodnień pomiędzy powiernikiem i jego mocodawcą, jak i działań samego powiernika w odniesieniu do firmowanych przez niego transakcji.

Nie ulega wątpliwości, iż podczas określonych czynności osoby fizyczne i prawne nie muszą działać osobiście, dopuszczalne jest działanie przez przedstawiciela. Istota przedstawicielstwa w prawie cywilnym polega na tym, iż pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Osoba,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX