Zgodność z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego - OpenLEX

Przywora Bogusław, Zgodność z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/1-2/77-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgodność z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego

Niniejszy artykuł porusza problem zgodności z Konstytucją RP sposobów wynagrodzenia pracowników samorządowych za pracę w godzinach nadliczbowych. Powstaje pytanie, czy osobom zatrudnionym na stanowiskach w administracji samorządowej, które nie należą do kategorii stanowisk zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, powinna – za wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego – przysługiwać dodatkowa zwiększona rekompensata czy też nie? Zagadnienie to ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale także ogromne znaczenie w praktyce, dotyczy bowiem znacznej części pracowników publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX