Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego - OpenLEX

Waśkiel Renata, Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/5/53-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w świetle nadużycia prawa podmiotowego

Sposób uregulowania mechanizmu ochrony szczególnej radnego gminy budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest ustalenie, w jakich sytuacjach rada gminy legitymuje się uprawnieniem do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mandatariuszem. W orzecznictwie oraz w doktrynie funkcjonują w tej materii trzy przeciwstawne poglądy, spośród których każdy wywiera odmienny wpływ na sytuację prawną pracodawcy.

Celem artykułu jest zbadanie roli klauzul generalnych z art. 8 Kodeksu pracy w ochronie szczególnej radnego, a przy tym także w kształtowaniu uprawnień i obowiązków pracodawcy. Przedmiot opracowania stanowi ponadto próba odpowiedzi na pytanie o granice kompetencji rady gminy w sytuacji złożenia wniosku o uchylenie ochrony szczególnej radnego. Pod rozwagę poddany zostanie także zwrot niedookreślony „zdarzenie związane z wykonywaniem przez radnego mandatu” użyty w ustawie o samorządzie gminnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX