Hejbudzki Michał, Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w świetle art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/4/63-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w świetle art. 2b ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna, sądowa zgoda na wcześniejsze zbycie nieruchomości rolnej, rolnik indywidualny

1.Wprowadzenie

Rozwój nowych technologii produkcji rolnej oparty na wdrażaniu osiągnięć naukowych nie zmienił faktu, że nadal centralnym punktem i podstawą, na której skupia się działalność rolnicza, są nieruchomości rolne. Znaczenie nieruchomości rolnych w gospodarce narodowej jest ogromne. Decydują o tym ich wielofunkcyjność oraz specyficzne cechy , a przede wszystkim fakt, że stanowią podstawę egzystencji populacji ludzkiej, a tym samym dobro warunkujące zapewnienie bezpieczeństwa. Z tego względu ochrona areału rolniczego pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym jest przedmiotem szczególnej uwagi w prawodawstwach wielu państw. Na płaszczyźnie legislacyjnej wyrazem troski polskiego ustawodawcy o należyte wykorzystanie nieruchomości rolnych jest m.in. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego , której założenia zostały poddane fundamentalnej reformie w wyniku nowelizacji dokonanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX