Krekora-Zając Dorota, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/2/71-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa

Wykorzystywanie badań genetycznych do ustalenia pochodzenia dziecka stało się bardzo częstą praktyką sądową. Badania G. Niemiałtowskiej wykazały, że w procesach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dowód z podstawowych badań krwi został praktycznie zastąpiony dowodem z badań DNA .

Niekiedy badania te przeprowadzane są już na etapie przedsądowym, kiedy przed wniesieniem powództwa rodzic próbuje zweryfikować swoje genetyczne pokrewieństwo z dzieckiem. Są one wówczas wykonywane za zgodą lub bez zgody osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego. Przeprowadzenie takich badań nie będzie bezprawne jedynie po uzyskaniu zgody uprawnionego, a każde potajemne uzyskanie próbki materiału genetycznego, nawet w sposób bezinwazyjny, jest działaniem bezprawnym i przez to naruszającym dobra osobiste.

Zupełnie inny charakter mają badania przeprowadzane w ramach już toczącego się postępowania sądowego. Wówczas mają one charakter materiału dowodowego. Dowód w sprawach spornego ojcostwa powinien zostać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX