Szymonek Joanna, Zgłaszanie nieprawidłowości

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2021/2/90-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgłaszanie nieprawidłowości

Jednym z elementów, które ściśle wiążą się z etyką i kulturą uczciwości, jest mechanizm skargowy. Czym jest to niesympatycznie nazwane narzędzie? Choć niektórym kojarzy się z korporacyjnym systemem donosów, mechanizm skargowy w gruncie rzeczy stanowi niezwykle potrzebne narzędzie budowania transparentności i odpowiedzialności w organizacji, o ile oczywiście traktuje ona poważnie etyczne wymogi, a hasło uczciwości nie powiewa jedynie na jej sztandarach.

Mechanizm skargowy to systemem informacji zwrotnej na temat efektywności wdrażania polityk korporacyjnych z zakresu compliance (z ang. zgodności), zrównoważonego rozwoju i CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu). Spotkałam się już w swojej pracy z organizacjami, w których mechanizm skargowy był przez część pracowników odbierany jako „system donosów”, lecz nie taka jest jego idea. Mechanizm skargowy to system wychwytywania i neutralizacji nieprawidłowości oraz ich skutków w działaniu organizacji i jej członków.

Choć słowo „skarga” może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX