Kallaus Andrzej, Zezwolenie na odrzucenie spadku przypadającego osobie małoletniej

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/7-8/112-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zezwolenie na odrzucenie spadku przypadającego osobie małoletniej

1.Uwagi ogólne

Odrzucenie spadku, jaki przypada małoletniemu, stanowi jeden z rodzajów spraw dotyczących jego stosunków majątkowych. Czynność ta wchodzi w skład zarządu jego majątkiem. Na podstawie art. 101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego administrowanie nim zostało powierzone rodzicom dziecka. Jednakże przedstawiciele ustawowi małoletniego napotykają w tym względzie istotne ograniczenie. Ustawa nakłada na nich obowiązek uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, ilekroć pojawia się potrzeba przedsięwzięcia czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem (art. 101 § 3 k.r.o). Odrzucenie spadku stanowi postać rozporządzenia prawami majątkowymi, a więc należy do tej kategorii czynności.

Małoletni spadkobierca dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza przy zastosowaniu gwarancji nienaruszalności jego majątku ze względu na brak rzetelności w spłacaniu zobowiązań pozostałych po spadkodawcy (art. 1032 § 2 kodeksu cywilnego ). Oznacza to, że osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX