Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja - na przykładzie transportu miejskiego - OpenLEX

Zydel Bartłomiej, Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja - na przykładzie transportu miejskiego

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/1-2/110-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja - na przykładzie transportu miejskiego

Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy to określenie związane co do zasady z funkcjonowaniem autobusów zeroemisyjnych i ich wykorzystaniem w komunikacji miejskiej. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wiele obowiązków związanych zarówno z samym wykorzystaniem takich autobusów (poziomem ich wykorzystania), jak i czynnościami analitycznymi, które go dotyczą. Artykuł ma na celu zestawienie wprowadzonych obowiązków z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy publicznej oraz ściśle z nią związanymi dwiema innymi zasadami: pomocniczości i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX