Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych - OpenLEX

Tokarz Andrzej S., Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/4/102-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Związek małżeński we współczesnych kręgach kulturowych jest definiowany na wiele sposobów, a samo „małżeństwo” nigdy nie było pojęciem jednoznacznym, ponadczasowym i niezmiennym. W sferze geopolitycznej, w której znajduje się Polska, małżeństwo jest pojmowane jako związek kobiety i mężczyzny . Niektóre ustawodawstwa dopuszczają jednak możliwość zawierania formalnych związków przez osoby tej samej płci albo przewidują instytucję tzw. związków partnerskich, o skutkach zbliżonych do małżeństwa, w tym konkubinatu . Ten formalizm, mający swoje źródło w regulacji prawa pozytywnego (państwowego) albo prawie wyznaniowym danej religii, kreuje dualizm systemów zawierania związków małżeńskich (albo innych o podobnych skutkach), dzieląc je na świeckie (laickie) lub sakramentalne. Zwykle systemy te pozostają wobec siebie autonomiczne, dając zainteresowanym możliwość nadania skutków cywilnych małżeństwu zawartemu przed duchownym. Bez względu jednak na te regulacje i zachodzące między nimi różnice...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX