Dziurda Marcin, Zdolność sądowa kas zapomogowo-pożyczkowych

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/1/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zdolność sądowa kas zapomogowo-pożyczkowych

Słowa kluczowe: kasa zapomogowo-pożyczkowa, zdolność prawna, specjalna zdolność prawna, zdolność sądowa

1.Uwagi wstępne – zdolność sądowa na podstawie art. 64 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego

Po wprowadzeniu art. 64 § 11 k.p.c. , a następnie uchyleniu art. 64 § 2 k.p.c. wydawało się, że (pominąwszy przypadki szczególnej zdolności sądowej ) regulacja zdolności sądowej – rozumianej jako możność występowania w charakterze strony procesu, interwenienta ubocznego oraz uczestnika innych rodzajów postępowań – została uporządkowana.

W obecnym stanie prawnym z art. 64 k.p.c. wynika, że podmiotowość procesową (zdolność sądową) mają wszystkie trzy kategorie podmiotów prawa cywilnego: osoby fizyczne, osoby prawne, a także wymienione w art. 64 § 11 k.p.c. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną . Ta trzecia kategoria podmiotów obejmuje unormowane w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego , tzw. ułomne osoby prawne, określane coraz częściej mianem osób ustawowych .

Z art. 331 § 1k.c. wynika, że zdolność prawną mają te jednostki organizacyjne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX