Kmiecik Zbigniew R., Zdolność procesowa strony w postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/8/41-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zdolność procesowa strony w postępowaniu administracyjnym

1.

Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że osoby fizyczne niemające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli (art. 30 § 2). Wymóg zastępstwa procesowego (reprezentacji) nie odnosi się zatem do osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zdaniem NSA, przedstawiciel takiej osoby powinien być jednak wezwany do udziału w postępowaniu, gdy osobiste działanie strony wskazuje, że nie zdaje sobie ona w pełni sprawy z celu i skutków toczącego się postępowania . W odróżnieniu zatem od postępowania cywilnego, możliwość samodzielnego działania osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie zależy w postępowaniu administracyjnym od rodzaju (przedmiotu) sprawy, tylko od stanu intelektualnego strony.

Nie jest możliwe stosowanie analogii do rozwiązań przyjętych w cywilistyce, które określają generalnie, w jakich przypadkach osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mają pełną zdolność procesową, w jakich ograniczoną, a w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX