Zdania odrębne do uchwały SN z 23.01.2020 r. - OpenLEX

Wojciechowski Maciej, Zdania odrębne do uchwały SN z 23.01.2020 r.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/10/96-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zdania odrębne do uchwały SN z 23.01.2020 r.

1. Sędziowskie votum separatum jest jedną z tych instytucji prawnych, w odniesieniu do których można mówić o stałych wątkach w dyskusji naukowej. W opracowaniach przedstawicieli nauki prawa jest nim np. problem legitymizacji tej formy sędziowskiego sprzeciwu. Argumenty przeciwko zasadności jej obowiązywania w danym systemie prawa są od lat podobne: osłabienie kolegialności, wiarygodności i mocy perswazyjnej rozstrzygnięcia, wyłom od zasady tajemnicy narady sędziowskiej, niebezpieczeństwo pojawienia się aktów, które mogą służyć sędziemu do zdobycia popularności i rozgłosu . Filozoficznoprawnym zagadnieniem do rozstrzygnięcia pozostaje uzgodnienie tej instytucji z systemowym założeniem poprawności podejmowanych rozstrzygnięć . Obrońcy tej instytucji zwracają z kolei uwagę na takie funkcje separatum jak przejrzystość podejmowania decyzji, odrzucenie przekonania, że sędziowie nie różnią się w swych opiniach, zwiększanie się świadomości prawnej społeczeństwa .

Zainteresowanie nauki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX