Rogala Elżbieta, Zbycie przez gminę składników jej majątku – działalność publiczna czy gospodarcza?

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/9/72-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbycie przez gminę składników jej majątku – działalność publiczna czy gospodarcza?

Czynności gminy polegające na sprzedaży nabytych z mocy prawa lub pod tytułem darmym, w szczególności w drodze spadkobrania lub darowizny, mienia – w tym nieruchomości bądź wniesienia ich w formie aportu do spółek prawa handlowego – mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, jeśli transakcje te stanowią działalność gospodarczą oraz nie są wykonywane przez gminę w charakterze organu władzy publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX