Zbycie nieruchomości w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży a ustalenie opłaty planistycznej - OpenLEX

Suliński Grzegorz, Zbycie nieruchomości w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży a ustalenie opłaty planistycznej

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/10/40-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbycie nieruchomości w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży a ustalenie opłaty planistycznej

Zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, skutkuje – jeśli nastąpiło w terminie określonym w ustawie – obowiązkiem naliczenia opłaty planistycznej. Jeśli jednak zbycie to stanowi realizację obowiązku wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości nieuwzględniającej wzrostu wartości wynikającego ze zmiany przeznaczenia nieruchomości, to powstaje pytanie o możliwość naliczenia opłaty planistycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX