Szpak Agnieszka, Zbrodnie wojenne a zbrodnie przeciwko ludzkości w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (kryteria różnicowania)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/1/76-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbrodnie wojenne a zbrodnie przeciwko ludzkości w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (kryteria różnicowania)

Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni w b. Jugosławii (dalej: MTKJ) został powołany do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 827 (1993), natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni w Rwandzie (dalej: MTKR) – rezolucją nr 955 (1994) . Zamiar powołania MTKJ został wyrażony już w rezolucji nr 808 (1993) .

Zgodnie ze Statutem MTKJ z 25 V 1993, Trybunał ma prawo sądzenia osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione na terytorium b. Jugosławii od 1991 r. W art. 2–5 wyliczono zbrodnie podlegające jurysdykcji Trybunału. Przepis art. 2 dotyczy pogwałcenia konwencji genewskich z 1949 r. i stanowi, że Trybunał ma prawo do sądzenia osób, które popełniły lub wydały rozkaz popełnienia ciężkich naruszeń konwencji genewskich, a mianowicie następujących czynów skierowanych przeciwko osobom lub dobrom chronionym na podstawie przepisów tych konwencji: umyślne zabójstwo; torturowanie lub nieludzkie traktowanie, włączając w to doświadczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX