Borodziuk Marcin, Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/2/115-133
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym

Streszczenie

W niniejszej pracy autor omawia zagadnienia związane z wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zażaleniem do sądu pierwszej instancji. Kwestia ta budzi wiele kontrowersji w praktyce, o czym świadczy liczba zagadnień prawnych jej dotyczących, a skierowanych przez sądy powszechne do Sądu Najwyższego w celu wyjaśnienia poważnych wątpliwości. Autor omawia przebieg postępowania zażaleniowego, wskazuje na odrębności postępowania przed sądem pierwszej instancji względem „klasycznego”, dewolutywnego zażalenia, jak również podejmuje próbę objaśnienia kwestii spornych, które wynikły w dotychczasowej praktyce stosowania omawianej instytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX