Rylski Piotr, Zażalenie dewolutywne a zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/3/5-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zażalenie dewolutywne a zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym

Słowa kluczowe: środki zaskarżenia, zażalenie, dewolutywność, nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

1.Uwagi wstępne

Zażalenie na postanowienia sądu pierwszej instancji przysługujące do innego składu tego sądu stanowiło jedną z większych nowości wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Niejasne uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej oraz lakoniczna regulacja ustawowa sprawiły, że kwestia funkcjonowania tego środka zaskarżenia oraz jego relacji do dotychczasowego zażalenia na postanowienia i zarządzenia zapadłe w sądzie pierwszej instancji, a przysługującego do sądu drugiej instancji (zażalenie dewolutywne) wzbudza liczne wątpliwości w doktrynie i praktyce orzeczniczej sądów powszechnych. Nie może zatem dziwić fakt, że do Sądu Najwyższego w ciągu ostatniego roku wpłynęło bardzo dużo zagadnień prawnych, celem wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości .

W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na pierwszą wyraźną wypowiedź Sądu Najwyższego w postaci uchwały z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX