Razowski Tomasz, Zawieszenie postępowania na podstawie art. 114a k.k.s.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/5/90-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawieszenie postępowania na podstawie art. 114a k.k.s.

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy możliwość zawieszenia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, dokonywanego na podstawie art. 114a k.k.s., jest ograniczona do konkretnego stadium procesowego, czy też dotyczy całego toku postępowania. Ponadto poczynione rozważania odnoszą się do istoty i charakteru instytucji z art. 114a k.k.s.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX