Artykuły
Opublikowano: PPH 2010/6/48-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawieranie umów ubezpieczenia na rzecz członków władz spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego podlegających tzw. ustawie kominowej

Ze względu na powszechność występowania ubezpieczeń w gospodarce należy zwrócić uwagę na szczególną ich rolę, jaką pełnią w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek Skarbu Państwa itp. Wydaje się, że ten aspekt (i to jedynie częściowo) dopiero ostatnio stał się przedmiotem analiz i ocen zarówno teorii prawa, jak i publicznych wypowiedzi praktyków życia gospodarczego . Innymi słowy, problematyka ubezpieczeń gospodarczych, inaczej niż zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi, nie była intensywnie analizowana w odniesieniu do sfery obrotu gospodarczego, w której występują podmioty będące własnością państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba podkreślić, że szczególnie zagadnienia odnoszącego się do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków władz spółek kapitałowych będących własnością Skarbu Państwa nie analizowano w kontekście ratio legis ograniczeń wynagrodzeń kadry menedżerskiej tych spółek, wprowadzonych w ustawie z 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, co się odnosi przede wszystkim do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?