Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC - OpenLEX

Pawłowski Grzegorz, Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Artykuły
Opublikowano: PPH 2017/7/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawieranie infrastrukturalnych umów inwestycyjnych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Na gruncie obecnie obowiązującego porządku prawnego infrastrukturalna umowa inwestycyjna nie została wprost objęta regulacją normatywną. Jej funkcjonowanie w obrocie kształtowane jest przez budowlaną praktykę inwestycyjną współtworzoną dostępnymi ogólnymi warunkami umów. W rozmaity sposób wkomponowywane są one do kreowanych stosunków zobowiązaniowych, rzutując na ostateczną treść dokonanej czynności prawnej, zaś płynące stąd skutki mogą, ale nie zawsze muszą, być dla stron odmienne.

1.Wprowadzenie

Pozostawienie uczestnikom życia gospodarczego jedynie ramowych regulacji kodeksowych dotyczących nazwanej umowy o roboty budowlane nieodzwierciedlającej w dodatku potrzeb obrotu poszukującego bardziej pojemnych rozwiązań prowadzenia inwestycji skutkuje coraz powszechniejszym włączaniem do treści swobodnie kształtowanej przez strony umowy inwestycyjnej różnego rodzaju wzorców umownych oraz ogólnych i szczegółowych warunków umów o charakterze uniwersalnym, opracowywanych przez wyspecjalizowane zespoły...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX