Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego - OpenLEX

Drzymała Bartosz, Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/10/47-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym w ramach tzw. zinstytucjonalizowanego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, który polega na realizacji przedsięwzięcia przez spółkę z kapitałem mieszanym, zawiązaną wspólnie przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego. Rozproszenie regulacji dotyczących takich spółek celowych, a także występujące niejednoznaczności interpretacyjne powodują, że podmioty publiczne nadal rzadko sięgają po tę formę współpracy, mimo iż umożliwia ona ścisłą współpracę z partnerem prywatnym w całym toku realizacji przedsięwzięcia. Mając na uwadze duży potencjał zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wciąż niewielkie zainteresowanie taką formą współpracy, autor zwraca uwagę na podstawowe zagadnienia, które mogą stanowić potencjalne czynniki powstrzymujące podmioty publiczne od wybierania tej formuły partnerstwa. Zagadnienia te dotyczą zarówno etapu zawiązania, bieżącego funkcjonowania, jak i rozwiązania spółki celowej o kapitale mieszanym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX