Derlatka Joanna, Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/6/63-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, postępowanie cywilne, postępowanie pojednawcze, ugoda, nadużycie prawa

1.Uwagi ogólne

Zawezwanie do próby ugodowej w swym założeniu stanowi czynność podejmowaną bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Podjęcie próby ugodowego załatwienia sprawy nie zawsze jednak prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu i zakończenia konfliktu istniejącego między stronami. Pojawia się również zagadnienie wielokrotnych prób zawarcia ugody, które kończą się niepowodzeniem. Stąd też pytanie, jak zweryfikować rzetelność zawezwania do próby ugodowej i ustalić jego rzeczywisty cel? Istota problemu osadzona jest w założeniu, że nie każde zawezwanie do próby ugodowej podejmowane jest z zamiarem pojednania z przeciwnikiem i poczynienia przemyślanych, skonkretyzowanych ustępstw. Nie można wykluczyć przypadków, gdy próba zakończenia sporu w drodze ugody ma na celu jedynie przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, bądź też stanowi przejaw obstrukcji procesowej opóźniającej wydanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX