Zatrzymanie w ujęciu znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego - OpenLEX

Pawelec Kazimierz Jan, Zatrzymanie w ujęciu znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/6/63-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zatrzymanie w ujęciu znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego

1.
Uwagi wprowadzające

Duża nowela , zmieniająca i uzupełniająca przepisy działu VI Kodeksu postępowania karnego na osiem przepisów dotyczących zatrzymania, wprowadziła trzy istotne zmiany, które poza jednym przypadkiem (art. 244 § 5 k.p.k.) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Dotyczą one obowiązku poinformowania zatrzymanego o przyczynach zatrzymania, przysługujących mu uprawnieniach, w tym prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego (art. 244 § 2 k.p.k.). Konsekwencją powyższego jest przyznanie zatrzymanemu prawa do nawiązania kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, w tym odbycie z nim bezpośredniej rozmowy (art. 245 § 1 k.p.k.). Ponadto zmiany te dotyczą przesłanek procesowego zatrzymania zarządzonego przez prokuratora (art. 247 § 1 pkt 1-2, § 2 k.p.k.), niezwłocznego wykonania czynności z udziałem zatrzymanego (art. 247 § 4 k.p.k.), okoliczności determinujących natychmiastowe zwolnienie (art. 247 § 5 k.p.k.).

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „zatrzymanie”, podobnie jak pojęcia „ujęcie”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX