Stefańska Blanka Julita, Zatarcie skazania wynikającego z wyroku państwa obcego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/10/101-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zatarcie skazania wynikającego z wyroku państwa obcego

W art. 106 k.k. nie zostały określone wyroki, które objęte są zatarciem skazania. Treść tego przepisu wskazuje jedynie, że zatarcie dotyczy wyroków skazujących. W wyroku takim sąd rozstrzyga pozytywnie o odpowiedzialności karnej oskarżonego za przypisane mu przestępstwo i orzeka karę lub środek karny. Wyrok skazujący – zgodnie z art. 413 § 2 k.p.k. – zawiera dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną, a ponadto rozstrzygnięcie co do kary i środków karnych. Szczególną postacią wyroku skazującego jest wyrok, w którym sąd odstępuje od wymierzenia kary – zatem stwierdza w nim winę oskarżonego, a jedynie odstępuje od wymierzania mu kary . O tym, że wyrok taki jest objęty zatarciem skazania, świadczy art. 107 § 5 k.k., przewidujący w takim wypadku zatarcie skazania z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Żaden z przepisów kodeksu karnego wprost nie wskazuje, że zatarcie skazania jest ograniczone do skazań wynikających z wyroku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX