Deja Wojciech, Pietrzak Paweł, Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych przez prokuratora

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/7/48-52
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych przez prokuratora

Punktem wyjścia do rozważań na temat legitymacji prokuratora do zaskarżania uchwał organu właścicielskiego spółki kapitałowej powinno być aprobujące orzecznictwo Sądu Najwyższego. Niemniej jednak warto zadać sobie szereg pytań interesujących nie tylko z perspektywy teorii, lecz także praktyki prawa. Czy legitymacja prokuratora podlega kontroli sądowej? Czy prokurator może zaskarżać uchwały na rzecz osoby, która ma legitymację do zaskarżenia? Czy prokuratora wiążą terminy do zaskarżenia uchwał? Ponadto warto odnieść się także do wątpliwości, jakie generalne uprawnienie prokuratora do wytaczania powództw budzi w związku ze swoim pochodzeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX